شركت امداد خودرو ايران شركتی خدماتی است كه با هدف ارايه خدمات پس از فروش خودروهای سواری با عمر بیش از ده سال در ايران و جهت حمايت از محصولات داخلی تاسيس شده است.

خودروهای امدادی

ناوگان امدادی شامل سمندها به منظور چابکی و تسریع در امداد رسانی و انجام تعمیرات امدادی در محل توقف مشتری طراحی شده است.

خدمات

  • خدمات عمومی امدادی
  • امداد سریع