شركت امداد خودرو ايران شركتی خدماتی است كه با هدف ارايه خدمات پس از فروش خودروهای سواری با عمر ببش از ده سال در ايران و جهت حمايت از محصولات داخلی تاسيس شده است.

لطفا منتظر بمانید

ثبت خودرو


نوع مشتری:

صد شرکت برتر ۱۳۹۰

صد شرکت برتر ۱۳۹۰

صد شرکت برتر ۱۳۸۹

صد شرکت برتر ۱۳۸۹

جشنواره صنعت و فن آوری اطلاعات

جشنواره صنعت و فن آوری اطلاعات

سرآمد منابع انساني ايران خودرو

لوح احتمام سرآمد منابع انساني ايران خودرو
...
...
...