شركت امداد خودرو ايران شركتی خدماتی است كه با هدف ارايه خدمات پس از فروش خودروهای سواری با عمر بیش از ده سال در ايران و جهت حمايت از محصولات داخلی تاسيس شده است.

تعداد بازدید :45576
نام دفترساري
تلفن دفتر33435053-011
آدرس دفتركيومتر 7 جاده نكا - نرسيده به هتل بادله- معاونت
ایمیل دفترSari@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفترمشهد
تلفن دفتر38025113-051
آدرس دفترمشهد - ضلع جنوبي بزرگراه وكيل آباد -پلاك 418
ایمیل دفترMashad@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفتررشت
تلفن دفتر33346601-013
آدرس دفتررشت - بلوار امام خميني - خيابان شهيد محمدنژاد - پلاك 18 - دفتر منطقه ايي امدادخودرو رشت
ایمیل دفترRasht@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفترشيراز
تلفن دفتر37257014-071
آدرس دفترشیراز -بلوار رازي - بعد از باشگاه برق نرسيده به بلوار فدك پلاك 304
ایمیل دفترShiraz@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفتركرمان
تلفن دفتر32614122-034
آدرس دفترکرمان - بلوار جمهوري اسلامي نرسيده به فرودگاه روبروي سرمايه گذاري مسكن جنوب مجتمع باران طبقه 2 و 3
ایمیل دفترKerman@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفترهمدان
تلفن دفتر38292605-081
آدرس دفترهمدان - شهرک مدرس اول خیابان ابوطالب اول کوچه رضوان پلاک21
ایمیل دفترHamedan@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفترآذربايجان
تلفن دفتر041-34753000
آدرس دفترآذربایجان -منظریه –پشت آتش نشانی-خیابان ششم منظریه – بیست متری پنجم- جنب مدرسه شهید سقایی
ایمیل دفترTabriz@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفترتهران
تلفن دفتر88612121-021+096440
آدرس دفترتهران - خيابان شيخ بهايي - نبش كوچه انصاري آزاد
ایمیل دفترinfo@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفتراصفهان
تلفن دفتر03136200590
آدرس دفتراصفهان -خيابان ارتش نرسيده به فلكه ارتش كوچه آرش پلاك 3
ایمیل دفترIsfahan@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفتراهواز
تلفن دفتر33722322-061
آدرس دفتراهواز -گلستان - ميدان كارگر(فرهنگ)- خيابان كارون پ6
ایمیل دفترAhwaz@emdadkhodro.com
مسیریابی
نام دفترحومه تهران
تلفن دفتر02634682411-02634682378
آدرس دفترکرج حصارک خ شهید بهشتی روبروی موسسه سرم رازی ک طالقانی پ 4
ایمیل دفترhometehran@emdadkhodro.com
مسیریابی

رديف نام دفتر آدرس دفتر تلفن پست الكترونيكي
1 اصفهان اصفهان- خيابان ارتش نرسيده به فلكه ارتش كوچه آرش (28) پلاك 3 03136200590 Isfahan@emdadkhodro.com
2   اهواز اهواز-گلستان - ميدان كارگر(فلکه فرهنگ شهر)- خيابان كارون پلاک6 6133722368 Ahwaz@emdadkhodro.com
3 آذربايجان تبریز-منظریه- پشت آتش نشانی-خیابان ششم منظریه- بیست متری پنجم- جنب مدرسه شهید سقایی 04134753000 Tabriz@emdadkhodro.com
4 رشت رشت- بلوار امام خميني- خيابان شهيد محمدنژاد- پلاك 18- دفتر منطقه اي امدادخودرو رشت 1333346601 Rasht@emdadkhodro.com
5 ساري كيلومتر 7 جاده نكا - نرسيده به هتل بادله- معاونت خدمات پس از فروش ایران خودرو  1133435049 Sari@emdadkhodro.com
6 شيراز بلوار رازي - بعد از باشگاه برق نرسيده به بلوار فدك پلاك 304 7137257007 Shiraz@emdadkhodro.com
7 كرمان بلوار جمهوري اسلامي نرسيده به فرودگاه روبروي سرمايه گذاري مسكن جنوب مجتمع باران طبقه 2 و 3 3432612078 Kerman@emdadkhodro.com
8 مشهد مشهد- ضلع جنوبي بزرگراه وكيل آباد- حدفاصل وکیل آباد 18 و 20- پلاك 418- طبقه+2 5138025555 Mashad@emdadkhodro.com
9 همدان شهرک مدرس اول خیابان ابوطالب اول کوچه رضوان پلاک21 8138292605 Hamedan@emdadkhodro.com
10 حومه تهران کرج خیابان شهید بهشتی حصارک  روبروی موسسه سرم سازی رازی ابتدای کوچه طالقانی پلاک 4 2634682411 hometehran@emdadkhodro.com